Turistické cíle ve městě

Středověké podzemí

Soustava chodeb a slepých odrážek o celkové délce 200 m. Podzemí vzniklo ve své konečné podobě pravděpodobně v 15. století.

Zámek

Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát kulturním centrem nejen celého světelského regionu, ale v budoucnu i kulturní perlou České republiky.

Muzeum Světelska

Nachází se od léta 2007 ve východním barokním křídle zámku a je součástí prvního zámeckého okruhu Expozice historického evropského skla. Dokumentuje historii města, zámku, šlechtických rodů, které se nejvíce se podiíely na vývoji světelského panství a nejbližšího okolí.

Zámecký park

Rozkládá se na ploše cca 16 ha a byl založen pravděpodobně v době rozsáhlých stavebních a rekonstrukčních prací v roce 1871 hrabětem Františkem Josefem Salm-Reifferscheidtem.

Kostel sv. Václava

První písemná zpráva o kostele se objevuje v listině jeho patrona vilémovského opata Jaroslava II. z 13. 7. 1318. Jím byla již dnešní, tehdy však pouze jednolodní raně gotická stavba ve tvaru kříže obehnaná vysokým tarasem uzavírajícím kolem se rozprostírající hřbitov.

Radnice

Původní budova z přelomu 18. a 19. století s přístavbami z let 1926 a 2002 je sídlem městského úřadu obce s rozšířenou působností pro oblast Světelska a Ledečska.

Bývalý špitál (dům čp. 101)

Původní špitální budova u mostu přes řeku Sázavu byla postavena za Buriana Trčky z Lípy v roce 1578 a byla určena nejprve pro pět, později pro osm špitálníků – chudých měšťanů.

Židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov býval na předměstí Malá Strana, při silnici na Lipničku na levém břehu řeky Sázavy.

Drobné památky

Turecký pavilon, kašna, Památník Jiřího Wolkera a A. B. Svojsíka, sochy před kostelem sv. Václava a další památky.

Exkurze ve sklárnách

CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Světlá nad Sázavou