Infocentrum

 

Infocentrum je členem Asociace turistických informačních center České republiky. Splňuje standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických informační center České republiky a bylo zařazeno do klasifikační třídy B.

Poskytuje občanům a návštěvníkům města, telefonickým a e-mailovým tazatelům informace o:

Nabízí občanům a návštěvníkům města služby:


Prohlídky středověkého podzemí

Otvírací doba Infocentra

Ceník služeb v Infocentru

Brožura o městě a zajímavostech v jeho okolí