Středověké podzemí

Největší dosud známá část podzemních chodeb se nachází severovýchodně od kostela sv. Václava. Celková délka podzemních chodeb včetně rozrážek činí téměř 200 metrů a všechny čelby a rozrážky končí v pevné hornině.

Stáří vzniku podzemí se zatím nepodařilo přesně určit. Vzhledem k tomu, že nejstarší vchody do podzemí jsou situovány v blízkosti poměrně výrazných tektonických struktur, nelze vyloučit, že první práce byly průzkumného charakteru prováděné prospektory na rudy někdy koncem 13. století, tak jak je známe z okolních měst Havlíčkova Brodu, Ledče n. S., Jihlavy a dalších. Vše nasvědčuje tomu, že podzemí vznikalo postupně a patrně se s majiteli měnilo i jeho využití. Charakterem ražby a analogickým srovnáním s obdobnými díly jiných našich středověkých měst lze předpokládat, že světelské podzemí vzniklo ve své konečné podobě pravděpodobně v 15. století. Tomu nasvědčuje zvláště kvalita provedené práce. Nelze však vyloučit i pozdější doražby a úpravy povrchu.

Vstupné:
Plné vstupné 60 Kč
Snížené vstupné (děti a studenti od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P ) 30 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) 140 Kč
Minimální vstupné za mimořádnou prohlídku 300 Kč

Historie středověkého podzemí

Článek o středověkém podzemí.

Kontakty a návštěvní hodiny středověkého podzemí