Společenský dům

Plán areálu budov Společenského domu

Společenský dům ve Světlé nad Sázavou na základě usnesení Rady města Světlá nad Sázavou č. 363/2005 má ve výpůjčce od města Světlá nad Sázavou, majitele nemovitosti, příspěvková organizace KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou.
Společenský dům ve Světlé nad Sázavou sdružuje 2 budovy, které jsou spolu v těsném sousedství, každá z nich má vlastní číslo popisné.

Součástí Společenského domu jsou divadelní sál a taneční sál.

Společenský dům – divadelní sál/kinosál – budova

Společenský dům - taneční sál - budova

Společenský dům – taneční sál – budova

Sály Společenského domu

Divadelní sál

nám. Trčků z Lípy č. p. 506
Světlá nad Sázavou
GPS: 49°40’7.453″N, 15°24’16.649″E 

Budova s divadelním sálem / kinosálem má bezbariérový přístup.
Kapacita hlediště je 401 míst k sedění, pro kino je stanoveno 347 míst k sedění.
Přípustná kapacita divadelního sálu, tj. obsazení objektu osobami dle ČSN 730818, je stanovena maximálně na: hlediště 395 osob, balkón 148 osob, jeviště 72 osob.

V sále lze pořádat:

 • filmová představení
 • jiné pořady s promítáním, lze i pomocí přenosných promítacích zařízení
 • divadla, koncerty, taneční a baletní vystoupení,
 • zábavná představení profesionální i amatérská
 • zábavné, výchovné a vzdělávací pořady pro předškolní a školní děti a studenty,
 • slavnostní schůzovou činnost, konference, školení, přednášky, besedy
 • další akce obdobného charakteru

 

 

 

 

 

 

Půdorys − hlediště, jeviště

Řez − hlediště a jeviště

Rozmístění scénických svítidel

Technická vybavení


Taneční sál

nám. Trčků z Lípy č. p. 217
Světlá nad Sázavou
GPS: 49°40’7.453″N, 15°24’16.649″E

Budova s tanečním sálem má bezbariérový přístup. Kapacita sálu včetně přísálí s variabilním uspořádáním sedadel je 188 míst k sedění. Přípustná kapacita tanečního sálu, tj. obsazení objektu osobami dle ČSN 730818, je stanovena maximálně na 290 osob.
Po dohodě s pořadatelem v sále konané akce je občerstvení pro její účastníky zajišťováno bezprostředně sousedící Městskou restaurací.

V sále lze pořádat:

  • plesy, svatby, taneční zábavy, diskotéky aj. společensko-kulturní akce podobného charakteru
  • na technické vybavení nenáročné a komornější kulturní pořady
  • schůzovou činnost, školení, přednášky, besedy
  • výstavní činnost
  • taneční aj. kurzy
  • prodejní akce nebo podobné akce komerčního charakteru.


Plán rozmístění stolů a židlí v tanečním sále ve Světlé nad Sázavou