Pronájem sálů

Pořadatel akce (dále jen nájemce) si termín pro konání jím zajišťované akce v sále/sálech Společenského domu předběžně zajistí v oddělení Kultura příspěvkové organizace KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou (dále jen pronájemce). Pokud bude v požadovaném termínu sál volný, bude mu tento na základě písemné objednávky závazně zablokován. Nastane-li skutečnost, že nájemce sál v domluveném termínu z nějakého důvodu nevyužije, oznámí zrušení blokace sálu nejpozději 5 pracovních dnů před tímto termínem, a to bez finanční náhrady za předpokladu, že příspěvkové organizaci KyTICe nevznikne finanční ztráta.

Ceník – pronájem prostor