Informace o oddělení Kultura

Sídlo odd. Kultura:

náměstí Trčků z Lípy 506
582 91 Světlá nad Sázavou

Kancelář odd. Kultura KZ KyTICe se nachází v prostoru šaten pro účinkující ve víceúčelové budově Společenského domu s divadelním sálem a kinosálem.

Oddělení Kultura je součástí příspěvkové organizace KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou. Svoji činnost převážně vykonává v sálech budov Společenského domu a Galerie Na Půdě.

Předmět činnosti:

  • poskytování kulturních služeb občanům nabídkou kulturních pořadů především z oblasti profesionální, ale i amatérské umělecké sféry: divadla, koncerty, zábavné pořady, výchovné pořady, besedy atd., včetně jejich propagace a pořadatelské činnosti,
  • doprodej volných vstupenek na kulturní akce neprodaných v předprodeji
  • pořádání dalších kulturních a společenských akcí pro zřizovatele, kterými zřizovatel organizaci pověří
  • zajišťování nabídky vzdělávacích aktivit pořádáním jazykových, tanečních i jiných kurzů, přednášek apod.,
  • spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti místní kultury a školství ve městě, vzájemná koordinace při pořádání kulturních akcí,
  • zajišťování řádné činnosti galerie po stránce programové, organizační, plánovací,
  • tvorba Kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě a blízkém okolí
  • podílí se na tvorbě Světelského zpravodaje,
  • provozování inzertní vývěsky,
  • krátkodobé pronajímání svěřených prostor – sálů Společenského domu – ke komerčním i nekomerčním účelům.