Oddělení a pobočky

Oddělení pro děti a mládež poskytuje tyto služby:

– půjčování beletrie a časopisů
– rezervace knih z fondu knihovny
– knihovnicko – informační lekce pro mateřské a základní školy
– besedy – téma besedy po konzultaci s pedagogy
– výtvarné dílny
– přístup na internet pro registrované čtenáře na 3 počítačích

 

Hudební oddělení poskytuje tyto služby

– prezenční a absenční půjčování zvukových nosičů
– půjčování naučné literatury a periodik s hudební tématikou
– knihovnicko – informační lekce pro školy

 

Oddělení pro dospělé poskytuje tyto služby

– půjčování beletrie novin a časopisů
– rezervace knih z fondu knihovny
– meziknihovní výpůjční služba dokumentů, které nejsou v našem fondu
– přístup registrovaných čtenářů na internet
– knihovnicko – informační lekce pro střední školy


 

Pobočky Městské knihovny Světlá nad Sázavou

MLK MRZKOVICE

Knihovnice – Marie Zítková
Otevírací doba: středa 16.00 – 18.00

MLK RADOSTOVICE

Knihovnice – ing. Jana Mojžíšová
Otevírací doba: středa 18.00 – 20.00
Veřejně přístupný internet.