Knihovna

Městská knihovna nabízí zájemcům více než 31.000 svazků knih, 2.200 kompaktních disků, magnetofonových kazet a gramofonových desek a 82 titulů časopisů ve všech svých odděleních. Zprostředkovává MVS (meziknihovní výpůjční službu). Výpůjční lhůta knih a časopisů je 4 týdny, zvukové dokumenty se půjčují  na 1 týden.

Návštěvníci mohou používat internet zdarma po dobu 30 minut, není-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit.

Knihovna pořádá informativní lekce, besedy,  soutěže a výtvarné dílny pro žáky a studenty všech místních škol.


Akce knihovny, novinky a knižní tipy

On-line katalog knihovny

Oddělení a pobočky

Knihovní řád, ceník

Kontakty a otvírací doba – knihovna