Informace pro vystavovatele

Zabezpečení

K zabezpečení a ochraně vystavených exponátů jsou, kromě dozoru přítomného v průběhu provozní doby galerie, nainstalovány:

 • zabezpečovací zařízení,
 • kamerový systém,
 • klimatizační zařízení k regulaci teploty a vlhkosti,
 • klimatoměr k hlídání teploty a vlhkosti,
 • žaluzie ve střešních oknech a stropní pevná i bodová směrovatelná svítidla k zajištění intenzity osvětlení,
 • speciální fólie na všech oknech k ochraně exponátů před UV zářením.

Vybavení

Galerie je vybavena:

 • závěsným systém NIELSEN nainstalovaným po obvodu stěn a podpěrných sloupech,
 • malířskými stojany,
 • bílými deskami k možnosti vytvoření výstavních ploch na dvojrozměrné exponáty s možností přikrytí skly, příp. na lehčí trojrozměrné exponáty,
 • uzamykatelnými vitrínami stolového typu,
 • bílými podstavci několika velikostí,
 • skleněnými cliprámy,
 • minisystémem s rádiem, CD přehravačem,
 • dřevěnými věšáky na oděvy.

Náležitosti ke splnění podmínek pro zařazení do návrhu plánu výstav:

 • písemná žádost adresovaná příspěvkové organizaci KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou,
 • nejméně 4 ks kvalitních barevných reprodukcí prací, které autor plánuje vystavit, vytištěných na A3-A4 (popř. popis projektu),
 • stručný písemný profil autora (autorů) projektu,
 • seznam uskutečněných výstav.

Kvalitu plánu výstav v galerii zaručuje kulturní komise jmenovaná radou města, která 2x ročně schvaluje návrh plánu výstav. Kulturní komisi svolává pro potřeby galerie ředitel KyTICe 2x ročně.

Před instalací výstavy je mezi KyTICí a vystavujícím sepsána Dohoda o uspořádání výstavy v Galerii Na Půdě ve Světlé nad Sázavou . Podpisem Dohody se obě strany zavazují k dodržování práv a povinností uvedených ve Směrnici pro provoz Galerie Na Půdě.