Zpravodaj

Vydavatelem Světelského zpravodaje je KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou. SZ vychází ve formátu A4 (210 x 297 mm), většinou 11x v roce (letní dvojčíslo červenec – srpen) nákladem 900 výtisků.

Uzávěrka příjmu příspěvků je vždy nejpozději 15. den v měsíci předcházejícímu měsíci vydání.

Příjem objednávky:

Uzávěrka příjmu objednávek inzerátů je vždy nejpozději 20. den v měsíci předcházejícímu měsíci vydání. Tiskopis potřebný k objednání inzerátu si můžete vyzvednout v oddělení Kultura, v Informačním centru nebo ho naleznete zde.

Vyplněnou objednávku zašlete na některou z e-mailových adres redakce@kyticesvetla.cz, koudelova@kyticesvetla.cz nebo ji odevzdejte v Infocentru případně v oddělení Kultury (budova za prodejnou Elektro Dvořák).

Inzerát můžete předat jako přílohu objednávky na flash disku, případně zaslat e-mailem. Přijímáme pouze text inzerátu ve Wordu nebo již hotový inzerát v souboru typu JPG či PDF.

Ceník inzerce

celostránková inzerce – černobílá (rozměry: 182 x 260 mm) 1 100 Kč
polovina strany – černobílá (rozměry: 182 x 130 mm) 600 Kč
čtvrtina strany – černobílá (rozměry: 91 x 130 mm) 300 Kč
Pro umístění na poslední černobílé straně zpravodaje jsou rozměry 182 x 236 mm (zmenšený rozměr je díky tiráži).  
   
celostránková inzerce – barevná (pouze druhá, předposlední a poslední strana) 1 800 Kč
polovina strany – barevná (pouze na druhé, předposlední a poslední straně)  900 Kč

Jelikož je prostor pro barevnou inzerci omezený, zveřejníme inzeráty, které jsou objednány a zaplaceny jako první.

Slevy:

Při uveřejnění inzerátu v řadě 3 až 5 po sobě jdoucích vydání zpravodaje a bez požadavku k provedení jakékoliv změny poskytujeme 10 % slevu, při uveřejnění inzerátu minimálně v 6 po sobě jdoucích vydání a bez požadavku k provedení jakékoliv změny poskytujeme slevu 20 %.

 

JAK PSÁT PŘÍSPĚVKY do Světelského zpravodaje

Vážení a milí přispěvatelé,
jsme rádi, že nám zasíláte svoje příspěvky, ale pro to, aby je bylo možné publikovat, je třeba dodržovat určité podmínky. Ty základní jsme se pokusili shrnout do několika bodů:

 • Pro příspěvky určené k publikování ve Světelském zpravodaji jsou stanovena pravidla, jejichž dodržování hodnotí redakční rada.
 • Uzávěrka pro každé vydání je vždy k 15. dni předchozího měsíce, pro inzerci ke 20. dni. Nedodržení stanoveného termínu je důvodem k nezařazení příspěvku do připravovaného čísla a jeho otištění až v čísle následujícím. Při přípravě společenských, kulturních a sportovních akcí je vhodné, aby pořadatel jejich konání avizoval s dostatečným předstihem.
 • Texty zasílejte na e-mailovou adresu redakce@kyticesvetla.cz, nebo předávejte osobně na USB flash disku a jen v krajním případě psané na stroji či ručně čitelným písmem.
 • Texty je nutné dodávat bez vložených obrázků, přičemž je třeba, aby fotografie byly ve formátu .jpg a ve velikosti minimálně 1 MB. Redakční rada má právo nekvalitní fotografie nepoužít nebo v případě zaslání většího počtu fotografií vybrat pouze některé.
 • Používejte nejběžnější textový editor Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost 11. Nevyužívejte všech možností, které Word nabízí – písmo normální, tučné, p r o l o ž e n é, kurzívu, tučnou kurzívu, podtržené, tučné podtržené, kurzívu podtrženou, tučnou kurzívu podtrženou, atd. Ztěžujete tím práci korektorovi, který musí tyto „vymoženosti“ před odesláním do tiskárny anulovat.
 • Používejte formáty, které mohou naši korektoři dále upravovat, například .doc, .docx nebo .txt, nikoliv needitovatelné, jako .pdf, .odt apod.
 • Text nezarovnávejte na pravou stranu ani do sloupců, nedělte slova, u odstavců nepoužívejte zarážky, tabulátor a rozhodně ne několik úhozů mezerníkem – stačí na konci odstavce použít ENTER. Používejte jednoduché řádkování, nevytvářejte záhlaví ani zápatí, barevná pozadí a další grafické úpravy, které komplikují nebo znemožňují výsledné typografické zpracování do konečné podoby.
 • U každého článku musí být na konci uvedeno jméno a příjmení autora. Je vhodné, aby autor, který dosud s redakcí nespolupracoval, uvedl své telefonní číslo pro případ spolupráce na úpravě textu. Po dohodě s autorem je možné publikovat článek pouze s jím zvolenou zkratkou či značkou, ale v redakci musí vždy být jeho adresa redakční radě k dispozici. Anonymy nejsou otiskovány!
 • Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování. Nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude znamenat odmítnutí příspěvku.
 • Redakce si vyhrazuje právo na standardní jazykové opravy a úpravy z hlediska spisovného českého jazyka.
 • Fotografie určené k otištění mohou být černobílé i barevné, musejí být kvalitní – ať již v podobě klasické na fotopapíru nebo digitální. Je třeba, aby byly ve formátu jpg a ve velikosti cca 1 MB. Redakční rada má právo nekvalitní fotografie nepoužít nebo v případě zaslání většího počtu fotografií vybrat pouze některé.
 • Redakce má právo v případě nedostatku místa v připravovaném vydání přesunout příspěvek do bezprostředně následujícího čísla.

Redakční rada Světelského zpravodaje

Archiv

2020

 

 LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
201901020304050607-08 0910
11 12 
201801020304050607-08 09101112
201701020304050607-08 09101112
201601020304050607-08 09101112
2015 01 02 03 04 05 06 07-08  09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07-08  09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07-08  09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07-08  09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07-08  09 10 11 12
2010 01 02-03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2009 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2008 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2007 01 02
02-priloha
03 04 05 06 07-08 09 10 11
11-priloha
12
2006 01-a
01-b
02 03 04-a
04
05 06 07-08 09 10 11 12
2005 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12-a
12-b
2004 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2003 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12 

  

 

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.