Jak publikovat v rubrice Aktuálně?

Jak publikovat v rubrice Aktuálně?

Na webových stránkách kulturního zařízení KyTICe je možno zveřejnit informace o kulturních a společenských akcích