Akce městské knihovny v březnu

V naší knihovně se pořád něco děje a my vás chceme se všemi aktivitami seznámit.

Na Březen – měsíc čtenářů  jsme přichystali pro děti ze základních škol 14 vzdělávacích akcí: Babičky v proměnách času (letos uplynulo 200 let od narození Boženy Němcové, autorky slavné knihy Babička) a Velikonoční zvyky a tradice.

V pátek 20. března se k nám na návštěvu chystá sama panovnice Marie Terezie, aby zábavně a poutavě seznámila poddané se svým životem. Být císařovnou, porodit 16 dětí, neustále cestovat po Evropě, vymýšlet reformy, stavět vojsko pro válku a sehnat drahé polovičky pro své mnohačetné potomstvo není nic jednoduchého. Dozvíte se zajímavosti z jejího osobního života, o kterých se rozhodně v učebnicích dějepisu nedočtete. Na dopolední přednášky připravené pro obě základní školy mohou přijít všichni zájemci o život Marie Terezie. V roce 2020 uplyne 240 let od ukončení vlády této významné panovnice, která učinila řadu pokrokových rozhodnutí, např. zavedla povinnou školní docházku nebo zakázala právo útrpné při vyslýchání obžalovaných.

Ještě ten den proběhne v oddělení pro děti další velmi oblíbená akce – Noc s Andersenem. Letos v knihovně nocujeme již po šestnácté a pokaždé se to setkává s velikým ohlasem. Protože počet míst nocležníků je omezen, přihlašujeme malé čtenáře vždy za odměnu. Večer proběhne ve znamení Harryho Pottera a turnaje o školní pohár. Dopolední i večerní program bude moderovat paní Bc. Dana Šimková, která u nás byla již loni s úspěšným pořadem Titanic.

Věříme, že se naše akce budou všem dětem líbit a že podpoří jejich chuť ke čtení.