Besedy s Jaroslavem Kreibichem

Letos v únoru si připomínáme 200 let od narození jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek – Boženy Němcové. Proto jsme 18. února pozvali do naší knihovny pana Jaroslava Kreibicha, který je velkým znalcem jejího života i díla a je také významným sběratelem výtisků autorčiny nejznámější knihy. Pan Kreibich sbírá Babičky již 53 let. Do Světlé přivezl ukázat nejzajímavější a nejvzácnější výtisky ze své sbírky čítající přes 300 kusů. To je už docela slušný harém babiček.

 

Besedy se uskutečnily dvě, jedna pro studenty Akademie a druhá pro žáky ZŠ Komenského. Byly velmi poutavé a studenty i žáky opravdu zaujaly. Domníváme se, že je přednášky obohatily o cenné znalosti o životě a díle Boženy Němcové, a doufáme, že se alespoň někteří z nich ponoří do knihy, kterou právem nazýváme literárním národním pokladem.