Masarykův odkaz 4. září – 14. října 2018

KyTICe – Kulturní zařízení města Světlá nad Sázavou si vás dovolujeme pozvat na expozici, která je svým obsahem zaměřena k letošním oslavám 100 let naší státnosti. Panely s putovní výstavou, které zapůjčí Masarykovo demokratické hnutí, budou doplněny originály soukromého sběratele Mgr. Václava Merunky, jednoho z největších sběratelů v České republice a vynikajícího znalce prezidentů Masaryka i Beneše. Ze svých obsáhlých sbírek nám poskytne celou řadu jedinečných dokumentů, obrazů, fotografií a bust.

Masaryk byl obklopen množstvím významných osobností a spolupracovníků, takže na výstavě budou k vidění i originální dokumenty a osobní věci Edvarda Beneše či Alice Masarykové. Prezidentova dcera vystupovala jako první dáma místo jeho manželky, ale je opomíjena její humanitární činnost. Výstava ji připomene jako zakladatelku Českého červeného kříže, návštěvníci uvidí také část její sbírky výšivek. Výstavu doplňuje pracovní koutek Alice G. Masarykové s dobovým dámským psacím stolkem a židlí z přelomu století. Prohlédnout si budete moci i oděv dobrovolné sestry Českého červeného kříže z 1. poloviny 20. století.

V Galerii Na Půdě kromě cenných informací budete moci shlédnout spoustu unikátních exponátů, které vám přiblíží soukromý život prezidentů i jejich blízkých a přátel.