První republika „Já miluji jen Vás“ 15. června – 25. srpna 2018

Návštěvníci Galerie Na Půdě se u příležitosti národních oslav 100 let od vzniku Československé republiky přenesou v čase do období první republiky, tedy do let 1918–1938.

Výstavu připravily paní Alena Zemanová a Anička Čermáková ve spolupráci s kulturním zařízením KyTICe. Vše převážně z ženského pohledu. Po slzách 1. světové války přichází čas naděje, lásky, štěstí, budování, lidských přání a krásné módy a chvil. Nahlédneme také do světa dětí a tehdejší rodiny – zábavy, hry. Na pány nezapomeneme, přiblížíme úspěšné muže-podnikatele, svět plesů a filmu a začteme se do červené knihovny. Výstavu doplňuje dobově zařízená školní třída.

Cílem výstavy by mělo být poskytnout návštěvníkovi náhled do běžného života prvorepublikové rodiny, představit dobové oděvy  a drobné užitné předměty.

Výstavu připravily dámy z Klubu Panenky ČR a školní třídu vybavila ZŠ v Komenského ul.