Vlastivědný sborník 3. díl

sborník IIIVlastivědný sborník Světelsko – 3. díl je právě vydaná výpravná kniha vytištěná na křídovém papíře, kterou si nyní nově můžete zakoupit v našem Turistickém informačním centru.

Almanach na téměř dvou stech  devadesáti stranách přináší  řadu článků mapujících přírodu i historii Světlé nad Sázavou a nejbližšího okolí. Jistě bude vhodným vánočním dárkem pro všechny, které zajímají vlastní kořeny.
Můžete se zde dočíst např. o lipnické žule a jejích proměnách, zajímavosti o brusírně v Karlově a jejím majiteli Karlu Bačíkovi, popsán je stavební vývoj světelského zámku, počátky cechu kameníků a zedníků ve městě či pravěk Světelska.  Josef Böhm je autorem kapitoly o obecních školách v našem městě a historii rybářského spolku tamtéž. V knížce dále najdete medailonky několika významných osobností Světelska nebo obrázky a postřehy  z toulek po místním hřbitově. K nejzajímavějším příspěvkům jistě patří vzpomínky Evžena a Jaroslava Kratochvílových na rodinnou historii, paměti  Zdeňky Císařové na sklářství rodu Císařů či útržky z historie obce Opatovice a života místních obyvatel.
Zmiňovaná fakta doplňují černobílé i barevné fotografie, většinou z rodinných archivů, a další ilustrace. Překrásná je např. barevná dvoustrana obsahující galerii znaků všech šlechtických majitelů světelského panství.
Na knize spolupracovala celá řada autorů pod redakčním dohledem Marka Chvátala, vydalo ji město Světlá nad Sázavou prostřednictvím Kulturního zařízení KyTICe  v nákladu 1 000 ks a prodává se (i díky dotaci z Kraje Vysočina) za pouhých 230 Kč.