Český den proti rakovině 13. května 2015

Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Již jenom pár dní zbývá do tradiční květinové sbírky Český den proti rakovině. Letošní 19. ročník připadne na středu 13. května a proběhne jako každoročně na celém území Čech a Moravy. Tématickým zaměřením letošní sbírky je: nádorové onemocnění reprodukčních orgánů (gynekologické nádory u žen a rakovina varlat u mužů). V mezinárodních statistikách se počtem nových onkologických onemocnění, ale i výší každoročních úmrtí na nádory pohlavních ústrojí řadíme na přední místa v Evropě. Proto je potřeba na tuto závažnou skutečnost neustále upozorňovat. Ženy by měly využívat bezplatných preventivních vyšetření gynekologem 1x ročně, pro dívky ve věku 13 – 14 let hradí zdravotní pojišťovny vakcinaci proti HPV. I u rakoviny varlat platí, že včasné odhalení je základním předpokladem úspěšné léčby. Muži by tento fakt neměli podceňovat a při jakémkoli podezření navštívit lékaře. Bližší informace získáte na www.lpr.cz nebo www.denprotirakovině.cz. V našem městě se Květinový den letos uskuteční opět pod patronací kulturního zařízení KyTICe. 13. května budete moci potkávat dvojice studentek z místní Akademie a ženy z Českého svazu žen, které budou nabízet kytičky se stříbrnou stužkou a letáčky. Až vás osloví nebo si je sami vyhledáte, vložte prosím do označené pokladničky finanční příspěvek minimálně 20 Kč za jeden kvítek.
Přispívat můžete též na sbírkový účet Českého dne proti rakovině (6500065/0300) nebo posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci – LPR – obdrží 28,50 Kč.
Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavenost onkologických center. Generálním partnerem letošního ročníku sbírky zůstává stejně jako loni Česká pošta, proto se budou pokladní vaky odevzdávat na jejích vybraných pobočkách (též ve Světlé n. S.)
V minulém roce bylo nabídnuto ve Světlé 1 432 květů a na konto sbírky jsme přispěli částkou 34 522 Kč.
V celé republice se podařilo získat 14 621 700 Kč.

Připojte se i vy k těm, kteří letos naplní motto sbírky: Každá koupená kytička je naděje navíc. Neváhej a pomoz!