PŘEDNÁŠKA O CITACÍCH A PLAGIÁTORSTVÍ

Při příležitosti akce Březen – měsíc čtenářství připravila naše městská knihovna pestrý program pro základní a střední školy ve Světlé nad Sázavou. Jeho součástí se tento týden stala přednáška na téma „Citace a citační software“ pro žáky 9. tříd ZŠ Lánecké. Otázka citací (uvedení odkazů na zdroje, ze kterých jsme čerpali při psaní jakéhokoliv odborného textu) a plagiátorství („kradení myšlenek“) je dnes velmi populární, ale ve školách bohužel nebývá zařazena do osnov. Proto jsme vzali nápravu této skutečnosti do svých rukou.

Naše mladá lektorka – studentka oboru Informační studia a knihovnictví, vytvořila ve spolupráci se zkušenějšími knihovnicemi prezentaci na míru právě deváťákům. Letos je čeká zpracování závěrečné práce, a tak začali formální úpravou textu, pokračovali vysvětlováním základních pojmů a diskutovali k tématu, aby se ukázalo, jak jsou děti seznámeny s výše uvedenou problematikou. Zjištění nikoho příliš nepřekvapilo. Většina žáků 9. tříd toho o citování mnoho nevěděla, zato plagiátorství jim zas tak cizí nebylo.

V praktické části besedy se žáci nejdřív seznámili s formální úpravou knihy a na základě toho měli podle vzoru vytvořit svou vlastní bibliografickou citaci, tak, jak se uvádí v seznamu použité literatury. Chvilku s tím bojovali, ale výsledek se nakonec přece jen dostavil. Po této zkušenosti měli možnost použít jednodušší způsob tvoření citací, a sice pomocí programu s názvem citační manažer. Je to online nástroj, do kterého se zadají základní údaje, a on citaci sám vygeneruje.

Jako poslední perličku na závěr měli připravenou webovou stránku odevzdej.cz. Na ní si žáci i studenti mohou zkontrolovat, zda se ve své práci nedopustili plagiátorství. Nepříjemnou zprávou pro ně bylo, že je takto mohou kontrolovat i vyučující. Nakonec ale děti odcházely zvesela, zdá se, že pro ně byla přednáška srozumitelná a líbila se jim. Snad své znalosti dokážou dále využít i v praxi při zpracovávání závěrečné práce a potom při studiu na střední a vysoké škole. Na další besedy s touto tematikou zveme i žáky ze ZŠ Komenského a studenty Akademie.