Kniha Ledečsko na starých pohlednicích

Turistické informační centrum rozšířilo nabídku publikací o novou knihu
Ledečsko na starých pohlednicích.
Prodejní cena 289 Kč.