Milan Vácha 2. října – 9. listopadu 2014

Doc. Milan Vácha

akademický sochař (*9. 12. 1944)

Zabývá se tvorbou sochařskou, kresbou, rekonstrukcí a restaurováním sochařských uměleckých památek a tvorbou jejich kopií, věnoval se také grafice, živila ho i kameničina a dokáže se s fortelem postavit ke kovářské výhni.
Narodil se v Praze-Radlicích, odmalička kreslil a maloval, už v jedenácti letech začal docházet do atelieru akademického malíře Františka Čiháka, kde získal další průpravu v kresbě a malbě. V letech 1959–1963 studoval na Výtvarné škole Václava Hollara, kde se seznámil se sochařinou, která jej začala přitahovat svou řemeslnou podstatou. V té době se také věnoval horolezectví a setkání s pískovcem, žulou a vápencem v jejich přírodní podobě jeho vztah ještě umocnil.
V letech 1963–1969 studoval u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1973 udělal konkurz na odborného asistenta na fakultu architektury ČVUT, kde učil modelování na katedře kreslení a modelování. Začal se věnovat spolupráci s architekty na vytváření plastik do interiéru i exteriéru, vytvořil řadu plastik pro společenské prostory a veřejná prostranství. V roce 1991 obhájil docenturu na AVU a v roce 1993 se rozhodl výuku na ČVUT ukončit, protože se chtěl svobodněji věnovat vlastní tvorbě. Až do roku 2002 však na žádost šéfa katedry vyučoval externě.
Uskutečnil 18 samostatných výstavy a zúčastnil se řady výstav kolektivních. Zúčastnil se řady výtvarných soutěží a v několika z nich zvítězil. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách našich a zahraničních galerií, v soukromých sbírkách a několik jich vlastní ministerstvo kultury České republiky. Nejraději pracuje s pískovcem (plastiky tvoří ovšem i z mramoru či z dioritu) a se dřevem, je také autorem reliéfů a soch z bronzu a cínu.
S manželkou Šárkou žijí od roku 1970 v domě, v němž si zařídili dva ateliéry. Šárka Váchová (*1947) vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění, obor scénografie. Výstavu Chaloupka na vršku aneb Večerníčky z ateliéru Šárky Váchové jste mohli vidět od prosince loňského roku do letošního ledna v Galerii Na Půdě (viz Světelský zpravodaj prosinec 2013 a leden 2014).
Zpracoval Jaroslav Vála