Pasování prvňáčků na „rytíře řádu čtenářského“.

Přiblížil se konec školního roku a s ním i oblíbené pasování prvňáčků. Naši nejmladší světelští žáčci se svými pedagogy odvedli obrovský kus práce. Zvládli základy čtení a psaní, takže byli připraveni na slavnostní návštěvu knihovny. Nejen pro ně, ale i pro nás, světelské knihovnice, je tato akce symbolickou tečkou za školním rokem, na kterou se pokaždé velmi těšíme.

Patronátu nad pasováním se již tradičně ujalo Sociální centrum. Ve svém volném čase našili senioři dětem báječné hračky a zhostili se i role poroty, která dohlížela na kontrolu čtenářských dovedností. Jsme velice rády, že si našli čas pozdravit náš čtenářský „potěr“ také paní místostarostka Lenka Arnotová a ředitel Sociálního centra pan Josef Hnik. I díky těmto hostům dostala tato akce slavnostní punc.

Snažíme se děti podchytit a motivovat na samém začátku jejich školní docházky. Dům také stavíme od základů a pokud rozvineme u žáčků jejich chuť ke čtení hned v počátcích, bude i práce učitelů a knihovníků snadnější. V dnešním přetechnizovaném světě se propagace čtenářské gramotnosti podobá boji s větrnými mlýny. Mládež zcela ignoruje pravidla pravopisu, kniha je pro ně často „bubák“, který straší ve formě povinné četby. Vyjadřování je oploštělé, opomíjí se bohatost našeho rodného jazyka, náš vyjadřovací prostor ovládají anglikanismy. Ne všichni dospělí si uvědomují, že pokud se nestanou aktivními čtenáři, jsou ohroženi na poli vzdělávacím, ekonomickém i společenském. Vždyť i matematika je spojená s komunikací, jak může člověk spočítat slovní úlohu, když má problém s pochopením zadaného textu. Profesní životopis, prošpikovaný několika hrubkami, také jistě potencionálního zaměstnavatele neokouzlí. Když si někdo není schopen přečíst a pochopit text od zprostředkovatele půjček, může dopadnout velice špatně. Děti by tedy měly pravidelně dostávat příděl četby. Nejde však o pasivní čtení. Je třeba, aby text převyprávěly a kontrolovat, zda porozuměly obsahu. Nechat je vytvořit třeba jednoduchý rým, ale hlavně při práci s nimi vypnout všechny rušiče – televizory, počítače či tablety.

Doufáme, že se prvňáčkům v naší knihovně líbilo. Všichni byli velice spontánní a aktivní, i když někdy tak trochu zaúřadovala zlá teta tréma, ale kdo z nás se sní dosud nepotkal. Věříme, že akce na propagaci čtenářských dovedností nejsou samoúčelné a že se z jejich účastníků rekrutuje řada milovníků hodnotné a kvalitní četby. Už se těšíme na další pasování v příštím roce a všem čerstvým rytířům a rytířkám přejeme hodně chuti ke čtení.