Český den proti rakovině14. května 2014

Květinový den – Sbírka LPR

Ve středu 14. května se uskuteční XVIII. ročník významné celostátní akce „Český den proti rakovině“, která je zaměřena na podporu boje proti této zákeřné nemoci. Mottem letošní sbírky se stala prevence nádoru plic a výchova k nekouření. Výskyt bronchogenního karcinomu v ČR stále stoupá a kouření (aktivní i pasivní) se na jeho vzniku podílí až z 90 %. Bližší informace získáte na www.lpr.cz nebo www.denprotirakovine.cz.

Pod patronací kulturního zařízení KyTICe budou od 8.00 do 17.00 městem procházet dvojice studentek z místní Akademie a ženy z Českého svazu žen, které vám nabídnou kytičky měsíčku zahradního s tyrkysovou stužkou a informační letáčky.

Finanční příspěvek je minimálně 20 Kč za jeden kvítek, přispívat můžete též na sbírkový účet Českého dne proti rakovině (6500065/0300) nebo poslat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci – LPR – obdrží 27 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci, zlepšení života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavenost onkologických center. Generálním partnerem se stává i letos Česká pošta.
Děkujeme, že se do této sbírky aktivně zapojíte svým příspěvkem.