Překvapení v knihovně

Všichni návštěvníci knihovny se pravidelně setkávají s naší spolupracovnicí knihovnicí Evou Kodýmovou. Přesvědčili jsme se, že Eva je velká tajnůstkářka. Všichni víme, že četba knih a studium historie je její velkou vášní, ale že v ní dříme nadějná spisovatelka jsme opravdu netušili. Až nyní nám přiznala, že od dětství píše „tzv. do šuplíku“. Jak se říká – tichá voda břehy mele. Tentokráte však byly podemlety břehy literární a my můžeme s hrdostí přivítat další světelskou spisovatelku. Na knižní pulty se dostal román Divoký leknín, který vydala pod libozvučným pseudonymem Karolína Rychtecká. Jméno není smyšlené, ve skutečnosti se tak jmenovala její babička. Kniha bude samozřejmě k dispozici v městské knihovně a na rozhovor s autorkou se můžete těšit ve Světelském zpravodaji. V pátek 7. března od 16.30 hod se uskuteční v městské knihovně slavnostní křest knihy spojený s autogramiádou, na který jste všichni srdečně zváni.