TIC obdrželo certifikát kvality

V roce 2012 probíhal v turistických informačních centrech po celé republice tzv. mystery shopping neboli utajené návštěvy hodnotící kvalitu obsluhy pracovníků. Turistické informační centrum ve Světlé n. S. prospělo v této kontrole velmi dobře. Získali jsme 98 % kvality. Ztrátu 2 % způsobilo chybějící značení k turistickému informačnímu centru. Ve všech ostatních parametrech jsme prospěli na 100 %.

Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) spustila na jaře letošního roku Jednotnou klasifikaci turistických informačních center ČR, do které se během pouhých čtyř měsíců přihlásilo více než 250 subjektů turistických informačních center.

V první červnové vlně udělala certifikační komise certifikát 75 TIC, přičemž certifikací neprošlo šest subjektů. Do dalšího jednání certifikační komise bylo zkontrolováno více než 170 TIC, z nichž 149 bylo projednáno certifikační komisí dne 10. září. Výsledkem je udělení certifikátu dalším 127 subjektům, mezi kterými je i naše turistické informační centrum.

Celkem 21 turistických informačních center nebylo certifikováno. Důvodem bylo odhalení různých nedostatků, jako například, neevidování návštěvnosti, chybějící vlastní elektronická databáze nebo označení TIC oficiálním logem bílého „i“ v zeleném poli na homepage vlastních webových stránek, atd.

Neúspěšní žadatelé mají možnost své nedostatky odstranit nejpozději do čtyř měsíců od provedené kontroly. Subjektům, které byly certifikační komisí schváleny, byl udělen certifikát s vyznačením třídy A, B nebo C (viz obrázek) a potvrzující známka, kterou návštěvníci certifikovaného turistického informačního centra naleznou v blízkosti vstupu do TIC.