Výtvarná soutěž o „Klobouky z Agarveny“.

V pondělí 11. listopadu si dovolujeme pozvat do dětského oddělení naše mladé čtenáře. Od 14 do 17 hodin bude probíhat výtvarná soutěž „Vítání knih Markéty Práškové“. Děti se zhostí role ilustrátorů, ukázky textů budou k dispozici. Výtvarné potřeby s sebou. Autorka knih Markéta Prášková bude v knihovně po celou přítomna a s knihovnicemi vyhodnotí nejlepší práce. Hlavní cena dárková kolekce čtyř dílů „Klobouků z Zbarveny“ bude vítězi předána na slavnostním křtu knih 14.listopadu v Rytířském sále světelského zámku. Ohodnocena budou pouze výtvarná díla, která vznikla během odpoledne v knihovně.