Říjnové ohlédnutí

Začátek měsíce října proběhl již tradičně ve znamení Týdne knihoven. Pozvali jsme žáky prvního stupně obou světelských základních škol na besedy. Představili jsme zajímavé a nové knižní tituly z fondu naší knihovny. Snažili jsme se vzbudit v dětech zájem o aktivní čtenářství a zakořenit v nich pevný vztah ke knihám. Měli jsme možnost přivítat u nás v knihovně i paní Ivanu Měkotovou na autorském čtení její dětské pohádkové knihy „Babička Pepička“. Žáčci z družiny ZŠ Komenského vytvořili vynikající atmosféru a vyprávění nad knihou, při němž děti zahltily autorku celou řadou dalších tvůrčích nápadů, probíhalo ve velice přátelském duchu. Vzhledem k příznivým reakcím bychom chtěli v budoucnu uspořádat  další podobné akce.

Nezapomněli jsme ani na starší mládež. Studenti středních škol s pedagogickým doprovodem se zúčastnili informačních lekcí v oddělení pro dospělé, kde jim byla dána také možnost zaregistrovat se zdarma do naší knihovny. Navštívit nás přišli při pohádkovém čtení i naši budoucí čtenáři z mateřské školky na Sídlišti. Symbolickou tečkou se stala beseda v rámci „slunečnicové“ univerzity v jídelně sociálního centra věnovaná podzimním svátkům a tradicím. Samozřejmě s koncem října naše aktivity nekončí, máme připraveny další akce, jejichž společným jmenovatelem je rozvoj a propagace čtenářské gramotnosti.