Těšíme se na Vánoce 20. prosince 2013

v pátek 20. prosince od 18 hod.
v kostele sv. Václava
ve Světlé nad Sázavou

Pavla Švestková – mezzosoprán
Studium klasického zpěvu zahájila na pražské konzervatoři u profesora Jiřího Kotouče, odborníka v oblasti barokní hudby, absolvovala u profesorky Yvony Škvárové, sólistky opery Národního divadla v Praze. Nyní spolupracuje s profesorkou Evou Zikmundovou. V jejím repertoáru je bohatě zastoupena písňová tvorba Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Petra Ebena, jichž je velkou ctitelkou. Věnuje se výhradně koncertní činnosti, v jejímž rámci vystoupila na českých i zahraničních festivalech. Účinkuje též v literárně hudebních představeních s hercem Janem Šťastným, členem činohry Divadla na Vinohradech.
Od roku 2008 vystupuje s Gran Duettem Concertante, Orchestrem Atlantis a komorním souborem Atlantis Collegium pod taktovkou dirigenta Vítězslava Podrazila, se soubory Antiquarius consort Praga a Beethoven trio uměleckého vedoucího Václava Návrata a věnuje se také přednesu hudby duchovní s varhanicí Drahomírou Matznerovou. S klavíristou Jaromírem Klepáčem se představila na zahraničních koncertech v Sofii, Haagu, Rotterdamu, Bruselu a Drážďanech, s japonskou klavíristkou Kuniko Watanabe měla sólový recitál v Tokiu. Dále vystoupila na Kypru, ve Španělsku, v dánské Kodani a na Festivalu komorní hudby v Tallinnu a Narvě.

Upozorňuji na podobnost jména se sopranistkou PAVLÍNOU Švestkovou, která se věnuje jak klasickému zpěvu, tak i hudbě world music, taktéž zpívá jazz, musical a gospel.

Gran Duetto Concertante
představuje spojení dvou osvědčených sólových nástrojů – flétny a kytary – v interpretaci flétnisty Jana Riedlbaucha a kytaristy Miloslava Klause. Umělecká spolupráce těchto dvou excelentních interpretů se rozvíjí o roku 1981. Jejich rozsáhlý společný repertoár zahrnuje skladby všech hudebních epoch; zvláštní pozornost věnují české soudobé hudbě. Virtuosní ovládnutí nástrojů, brilantní technika, strhující projev, vysoká hudební profesionalita, to jsou hlavní rysy jejich hry. Vedle celé řady evropských států koncertovali také v zemích Jižní a Střední Ameriky a v USA.

Jan Riedlbauch (*1948)
vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v Praze (prof. Petr Brock, František Čech). Zásadní vliv na jeho umělecký růst měly konzultace u největších flétnistů své doby – profesorů Milana Munclingra a Gézy Nováka. Sedm let působil jako 1. flétnista orchestru Národního divadla a jeho Jazzového orchestru. Od roku 1977 se věnuje pedagogické činnosti jako profesor hry na flétnu na konzervatoři v Praze. V roce 2003 získal za celoživotní umělecký přínos státní francouzskou cenu Chevalier dans l´ordre des Palmas Académiques (Rytíř řádu akademických palem). Procestoval jako sólista a komorní hráč celou Evropu, Kolumbii, Mexiko, Japonsko a USA a rovněž přednášel na tamních univerzitách. Natočil dlouhou řadu hudebních snímků a CD. Známá je i jeho básnická tvorba, která několikrát vyšla tiskem (například Mateníky v Jestřábově žlutém oku či Bílý hřebec černý pán).

Miloslav Klaus (*1960)
Hře na kytaru se věnuje od osmi let. Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v Praze. Vysoká interpretační úroveň hry a virtuózní zvládnutí nástroje mu záhy umožnily dosáhnout vynikajících úspěchů při samotných sólových recitálech a v domácích i zahraničních soutěžích. Je držitelem titulu laureáta vrcholné mezinárodní kytarové soutěže Concours International de Guitarre v Paříži. Nahrává v rozhlasových i televizních studiích a vystupuje na mnoha českých i zahraničních pódiích.