Setkání s Ivanou Měkotovou.

Ve čtvrtek 3. října jsme měli možnost v rámci Týdne knihoven přivítat v dětském oddělení naší knihovny paní Ivanu Měkotovou, kterou známe jako báječnou dlouholetou pedagožku literárně dramatického oboru ZUŠ. Tentokrát se nám ovšem představila jako spisovatelka. Její Babička Pepička je báječné pohádkové povídání pro celou rodinu. O kvalitě a čtivosti knihy svědčí i to, že si ji vybral Český rozhlas jako čtení dětem na dobrou noc. Rozhlasový skřítek Hajaja nabízí svým malým posluchačům v první řadě vyprávění pohádek, které jsou současné, mají v sobě vtip, poezii, sem tam i poučení a zajímavě pracují s českým jazykem. To vše najdeme v kouzelné knížce Babička Pepička doplněné půvabnými ilustracemi Milady Kudrnové.

Na autorské čtení jsme pozvaly děti ze školní družiny ZŠ Komenského. Mladí čtenáři byli vtaženi do děje, diskutovali a živě reagovali, takže beseda trvala téměř dvě hodiny. I potom by si naši návštěvníci rádi povídali o svých bohatých dojmech.

My knihovnice bychom na závěr chtěly autorce poděkovat za čas, který nám i dětem věnovala. Její pedagogický um upřímně obdivujeme a toto setkání nás velice inspirovalo v další práci s dětmi a mladými lidmi.