Světelsko ve fotografii 2013 – vyhodnocené fotografie

(Pořadí vyjmenovaných oceněných autorů v žádném případě neurčuje jejich umístění.)

SERIÁL:
Oceněno: Fiala Jiří − Ochmýřený, Dominantní, Zářící, Uklidňující

JEDNOTLIVÉ FOTOGRAFIE:

B I. − PŘÍRODA
Čestné uznání: Mašek Luboš − Mlžné paprsky
Čestné uznání: Fialová Dominika − Slunce všech dnů ještě nezapadlo

B II. − MOJE MĚSTO, OBEC
Oceněno: Rod Oldřich − Nebeský portál
Čestné uznání: Vrtílková Petra − Večer
Čestné uznání: Fiala Jiří − Sázavská siesta

B III. − LIDÉ SVĚTELSKA V DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFII
Oceněno: Pavelka Jan − Babička upekla štrúdl
Oceněno: Pavelka Miroslav − Pan Prchal klepe kosu

CENA STAROSTY MĚSTA:
Válová Iveta − Pohlazen posledním paprskem
Peluch Stanislav − Fanynka 2 (Svět(láá…) fest 2013)