KABARET PRO DĚTI Malované ZOO 10. listopadu 2013

v neděli 10. listopadu 2013
od 15 hod. v divadelním sále
ve Světlé nad Sázavou

Zábavný pořad, ve kterém se zpívá, kreslí a před zraky dětí vytváří ZOO. Spojení známého ilustrátora pro děti Adolfa Dudka a Zdeňka Kačora, který ve svých kabaretech zpívá vlastní písně. Děti jsou zapojené do děje jak zpěvem, tak malováním zvířátek s A. Dudkem.
Délka představení cca 60 min.

Předprodej vstupenek od 21. 10. v turistickém informačním centru, Světlá n. S.
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Děti do dvou let v doprovodu vstup zdarma
(bez nároku na vlastní sedadlo).

Vstupné: 60 Kč.