POHÁDKA PRO RODIČE S DĚTMI – Jak šlo vejce na vandr 20. října 2013

v neděli 20. října od 15 hod.
v divadelním sále
ve Světlé nad Sázavou

Veselá pohádka s loutkami  loupežníků v životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná a velmi dramatickou hudbou z repertoáru divadelní společnosti Koňmo z Kardašovy Řečice.
Příběh o tom, kterak vejce Kryštov a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali a hledali společný domov. Děti si s herci zazpívají písničky a doprovodí je loupežnický orchestr.

Představení trvá cca 50 min.

Předprodej vstupenek od 30. 9. v turistickém informačním centru, Světlá n. S.
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Děti do dvou let v doprovodu vstup zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo).
Vstupné: 60 Kč.