Světelské babí léto s dechovkou 14. září 2013

 

6. ročník festiválku dechových kapel

Miklovci
Valašská dechová hudba Libora Mikla vznikla v lednu 2012, jejich členská základna se rekrutovala z členů, i bývalých, Dechovky mladých ve Zlíně. Repertoár souboru se skládá hlavně z melodií Libora Mikla na texty Františka Třetiny, Vladimíra Salčáka, Dalibora Kozmíka a básně obrozeneckých učitelů Valašska Metoděje Jahna, Františka Táborského, Josefa Kaluse aj. Dechovka upřednostňuje skladby, hlavně Václava Maňase ml. a autorů působících v regionu, kde soubor sídlí. Svůj vzor kapela spatřuje po stránce rytmicko-melodické v průkopníkovi moravské dechovky Moravance. Hlavní prioritou kapely je ovšem zachovat si svou „tvář“ pomocí vlastních nových melodií z okolí Hostýnských, Vsetínských a Vizovických vrchů, tvořených na rytmicko-harmonických základech původních písní tohoto regionu.

Muzikanti z jižních Čech

Dechová hudba vznikla začátkem roku 2012 v Chýnově u Tábora. Jejím zakladatelem a kapelníkem je Radek Hruška. Rozhodnutí založit novou kapelu učinil v návaznosti na své předchozí aktivity v Chýnově, mezi které patří zejména Hudební kurzy, mezinárodní koncert Z jižních Čech a Moravy a Moravský ples.
Záměrem kapely je vídat mezi publikem co nejvíce spokojených posluchačů, a proto i repertoár kapely je tvořen nejen hudebními díly v rytmu polky a valčíku předních jihočeských autorů (L. Kubeš, A. Doško, J. Lipold, V. Béreš, P. Havlík a další), ale i melodiemi moravskými či tanečními.
Věk muzikantů se pohybuje mezi 19 a 41 lety, takže lze říci, že hudební uskupení je na místní poměry velice mladé. Kapela hraje ve standardním obsazení, složená je z 12 muzikantů a 3 zpěváků. Nadšení a dobrá nálada jsou jejich hybnou silou.

Předprodej vstupenek od 23. srpna 2013 v turistickém informačním centru, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.
Vstupné: 100 Kč.