Pasování prvňáčků.

Letos již pošesté proběhlo pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. Pro malé žáčky je to symbolická tečka za jejich prvním školním rokem. Děti mají možnost seznámit se netradičním způsobem s prostředím naší knihovny. Patronem této akce se stalo již tradičně Světelské sociální centrum. Klienti ušili pro všechny prvňáčky velmi pěkné hračky, navíc se zúčastnili jako diváci a pomohli nám vykouzlit v knihovně slavnostní atmosféru. Za jejich přístup jim ještě jednou srdečně děkujeme. Pasování je zároveň motivací dětí k aktivnímu čtenářství a doufáme, že se stanou našimi pravidelnými návštěvníky, neboť obdržely mimo pamětních listů i čtenářské průkazky.