IX. ročník folklorního festivalu HORÁCKO ZPÍVÁ A TANČÍ 24. – 25. 5. 2013