Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko.

Ve středu 15. května se uskuteční 17. ročník významné celostátní akce „Český den proti rakovině“, která je zaměřena na podporu boje proti této zákeřné nemoci. Mottem letošní sbírky se stala prevence nádoru tlustého střeva – kolorektálního karcinomu, který je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i žen v České republice. Bližší informace získáte na www.lpr.cz nebo www.denprotirakovine.cz.

Pod patronací kulturního zařízení KyTICe budou městem procházet dvojice studentek z místní Akademie a ženy z Českého svazu žen, které vám nabídnou kytičky měsíčku zahradního s tmavě zelenou stužkou a informační letáčky. Finanční příspěvek je minimálně 20 Kč za jeden kvítek, přispívat můžete též na sbírkový účet Českého dne proti rakovině (6500065/0300) nebo poslat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci – LPR – obdrží 27 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci, zlepšení života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavenost onkologických center. Generálním partnerem se stává i letos Česká pošta.

Postarejte se i vy, aby Světlá letos zlatě rozkvetla. Vždyť stačí jen tak málo.