Čtenář roku 2013

Čtenářkou roku 2013 ve Světlé nad Sázavou se stala Michaela Zlatová, žákyně ze základní školy Lánecká. Ve čtvrtek 22. března převzala oceněná čtenářka pamětní list a drobné dárky z rukou knihovnic.

Míšu do knihovny doprovodil nejen pan učitel Rosecký, ale i celý třídní kolektiv. Od spolužáků bylo milé, že dorazili ve svém osobním volnu. Míša se na chvíli bravurně zhostila role knihovnice, představila nám jednu ze svým oblíbených knih a pohovořila i o spisovateli Vlastimilu Vondruškovi, jehož knihy ji vždy osloví. Nad jejím čtenářským rozhledem, bohatou slovní zásobou a kultivovaným projevem lze opravdu bez nadsázky smeknout. Za všechny knihovníky a „češtináře“ můžeme vyjádřit přání, kéž by se takových mladých nadšenců vyskytovalo více.

Michaelu jsme také vyzpovídaly. Svěřila se nám, že chce pokračovat ve studiu na gymnáziu a následně se vydat na pedagogickou fakultu. Jistě je to dobrá volba a přejeme jí hodně úspěchu nejen při studiu. Třeba začas obohatí i řady pedagogického sboru ve Světlé nad Sázavou.