Co chystáme v naší knihovně

.

Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2013 budeme v knihovnách oceňovat naše dětské čtenáře, kde hlavním kritériem bude počet přečtených knih v roce 2012.

V centru našeho zájmu je letos opět čtenář a čtení ve všech jeho formách.

Připravujeme program pro základní školy, kdy se chceme věnovat propagaci kvalitní četby a chceme vytvořit pro naše nejmenší atraktivní program, který by měl zastínit přetechnizovaný svět počítačů a ukázat, že knihy nepatří na okraj zájmů a věnovat se jim není přežitek, ale nutnost v komplexním vzdělávání. Chtěli bychom také připravit výtvarné dílny s velikonoční tématikou. Vyzkoušet si zdobení perníčků i další výtvarné techniky si mohou vyzkoušet naši nejmenší, ale i „dospěláci“. Symbolickou tečkou za březnem bude již tradiční nocování v knihovně. Opět jsme se registrovali do mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství, vám již jistě známé Noci s Andersenem. O podmínkách přihlášení dětí na „přespávání“, ale i konání výtvarné dílny budete včas informování v knihovně i na našich webových stránkách.