Nedovolte mozku stárnout

 

Městská knihovna ve Světlé nad Sázavou se letos poprvé zapojila do kurzu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti, který je součástí grantového programu Na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů v roce 2012, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR.

Přihlásilo se 26 účastníků, kteří po ukončení kurzu obdrželi Osvědčení o absolvování. Od 4. října do 6. prosince probíhaly čtvrteční dvouhodinové lekce (od 14.00 do 16.00 hod) v jídelně Domova pro seniory pod vedením zkušené lektorky paní Jany Vejsadové. Ta je členkou České asociace trenérů paměti a mozkového joggingu a držitelka certifikátu 3. stupně – má bohaté zkušenosti v trénování paměti a práci se seniory.

Paní Vejsadové se podařilo navodit přátelskou a uvolněnou atmosféru. Všichni přítomní se zaujetím poslouchali a plnili úkoly paní lektorky, která vždy naprosto profesionálně a přitom mile a přátelsky kombinovala teorii a praktická cvičení s důrazem na využití poznatků v běžném, každodenním životě.

Senioři kurz velice kladně hodnotili a často se dotazovali, zda bude otevřeno jeho pokračování. Mnozí také projevili zájem o literaturu, kterou na závěr paní Vejsadová doporučila k prostudování. Většina knih je k dispozici v městské knihovně a můžete si je přijít vypůjčit.

Seznam doporučené literatury zde.

Ohlasy účastníků kurzu zde.