Nedovolte mozku stárnout

Často se vám stává, že zapomenete něčí jméno nebo to, proč jste vlastně šli do vedlejší místnosti? Překvapí vás občas vaše paměť svou přesností u nepodstatných věcí, ale stejně rychle vás někdy nechá na holičkách? Máte také pocit, že už si nic nepamatujete a každým rokem se to zhoršuje?

Místo obav ze ztráty paměti je mnohem užitečnější zajímat se o to, jak lidská paměť funguje, co její kvalitu ovlivňuje a jak o ni pečovat a efektivně ji cvičit!

Městská knihovna ve Světlé nad Sázavou ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě se v rámci grantového programu Na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů roce 2012 zapojila do projektu Nedovolte mozku stárnout aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti. Nabízíme Vám možnost zúčastnit se kurzu na trénování paměti.V kurzu se dozvíte, jak pracuje mozek, kde se zpracovávají a uchovávají informace, jak pracovat s pamětí, abyste si pamatovali lépe a více.

Součástí programu budou například cvičení koncentrace pozornosti, zvyšování kapacity krátkodobé paměti, techniky ukládání a vybavování dlouhodobých informací, plánování každodenních činností, sebekontrola, biblioterapie ad.