Světelské babí léto s dechovkou 8. září 2012

v sobotu 8. září 2012
ve 14 hodin v divadelním sále
ve Světlé nad Sázavou

5. ročník festiválku dechových kapel

.

.

.

.

.

Golčovanka Tomáše Kotěry
Na jaře roku 2006 kolem sebe soustředil jeníkovský rodák Tomáš Kotěra skupinu absolventů a studentů konzervatoří v Praze a Pardubicích a založil hudební těleso, které z úcty ke svému rodnému městu nazval Golčovanka. V Golčově Jeníkově a okolí si Golčovanka Tomáše Kotěry (GTK) našla téměř okamžitě mnoho příznivců, kteří ji doprovázejí na festivaly a přehlídky i do vzdálených míst po celé ČR. Nemalá podpora generace, která vyznává dobrou dechovku, je velkou motivací celé kapele. To, že hra na dechové nástroje přestává být doménou pouze mužů, dokazuje GTK tím, že v kapele hrají hned tři studentky konzervatoře. Kapela se specializuje na klasickou českou a moravskou lidovou hudbu, má však ve svém repertoáru i skladby koncertního charakteru. Poctivým úmyslem této mladé kapely je přinášet veřejnosti stále větší radost z poslechu dobré a kvalitní lidovky, obnovit tak její tradici a dělat čest nejen dobré muzice,
ale i městu Golčův Jeníkov.

Loštická Veselka
Začátek existence tohoto hudebního tělesa lze najít v době, kdy pod hudební školou v Lošticích působil mládežnický dechový orchestr, na podzimu roku 1994 však byla jeho činnost ukončena. Část mladých muzikantů svoje hudební nástroje a tím i svoje muzicírování „pověsila na hřebík“, zůstala ale malá hrstka těch, kteří nechtěli jen tak skončit. Začátky nebyly lehké, podařilo se zajistit prostory ke zkoušení v místním kulturním domě a díky okolním dechovkám se začlenit do této sféry. První veřejné vystoupení kapely se uskutečnilo v Arboretu Bílá Lhota při jarním koncertu, tímto začala hudební pouť Loštické Veselky. Deset let zkoušela, bojovala o přežití, přinášela svým posluchačům krásné písně a líbivou hudbu. Za toto desetiletí absolvovala téměř 400 vystoupení, byly to převážně plesy, koncerty, ale i vlastní akce. Kromě domácího publika si mohlo tvorbu Loštické Veselky vyslechnout i publikum v Polsku, na Slovensku, v naší republice se dechovka představila v Moravských Budějovicích, v Hodoníně, Brně, Humpolci, na Ostravsku. Kapela nejenom hraje, ale i organizuje a pořádá vlastní hudební akce. Má svůj ples, svoje koncerty, ale hlavně je zakladatelem a stálým pořadatelem největší kulturní akce v Lošticích, kterou stále jsou červnové hudební slavnosti, v letošním roce se konaly již posedmnácté a staly se vyhledávanou akcí, kterou každoročně navštíví přes tisíc posluchačů. Pořádá i autorské koncerty, např. v říjnu 2007 to byl koncert se skladbami Vlasty Dvořáka a Ladislava Sudy. V roce 1999 Loštická Veselka natočila svůj první nosič a vydala kazetu s názvem Pod loštickým nebem.Velkou podporu má Loštická Veselka od samotného města Loštice a několika loštických firem.

Malá Lesanka Františka Karafiáta
Dechová kapela Malá Lesanka Františka Karafiáta byla založena v roce 2009. Složena je z pěti muzikantů a dvou až tří zpěváků, kteří pocházejí z blízkého okolí Humpolce, sídelního města kapely. Malá Lesanka vyhrává na poutích, přehlídkách a koncertech. Ráda zahraje i důchodcům, rodákům i na plesech. Přes svoji krátkou existenci si již získala značnou popularitu, která se projevila i počtem pozvání k vystoupením na různých akcích. Kapelníkem Malé Lesanky je František Karafiát.