POHÁDKA PRO RODIČE S DĚTMI O pejskovi a kočičce 6. října 2012

v sobotu 6. října 2012
v 15 hodin v divadelním sále
ve Světlé nad Sázavou

Divadelní pohádka z repertoáru Hravého divadla, Brno.

V dramatizaci populární knihy pro děti jsou divadelně zpracovány tři příběhy pejska a kočičky:
Jak myli podlahu, O panence, která tence plakala
a Jak pejsek a kočička dělali dort.

Nápaditě s patřičnou dávkou humoru zpracované představení má ve zpětné vazbě působit na rozvoj dětského chápání etiky mezilidských vztahů, podněcovat fantazii a estetické cítění.

Pohádka je určena dětem od 3-9 let.
Délka představení cca 50 min.

Předprodej vstupenek od 14.9. v TIC, 569 496 676,
info@svetlans.cz.
Vstupné: 60 Kč.