Muzeum Světelska

Expozice sklářstvíGPS: 49°40’2.543″N, 15°24’27.110″E

Nachází se od léta 2007 ve východním barokním křídle zámku a je součástí prvního zámeckého okruhu Expozice historického evropského skla. Dokumentuje historii města, zámku, šlechtických rodů, které se nejvíce se podiíely na vývoji světelského panství a nejbližšího okolí.

Návštěvníci zde najdou dokumenty a faksimile starých listin, panely věnované jednotlivým rodům, které Světlou vlastnily (např. Trčkové z Lípy, Kolowrat-Krakovští, Salm-Reifferscheidtové), a trojrozměrné předměty z historie města, jako archeologické nálezy, rekonstruovanou vitráž sv. Václava, patrona zdejšího kostela, či torzo smírčího kříže, vylovené ze Sázavy po povodni v roce 2002. V rámci této expozice představujeme také sklářství a kamenictví – dvě nejvýznamnější odvětví poskytující obživu místním obyvatelům.

Otvírací dobu, vstupné, kontakty a další informace k možnosti návštěvy muzea najdete zde.

Foto: KyTICe