Na mělčině 16. května 2012 – ZRUŠENO!

Divadelní představení je zrušeno, v jednání je podzimní náhradní termín.
Zakoupené vstupenky vraťte do 16. 5. 2012 v místě jejich nákupu, vstupné vám bude vráceno.

ve středu 16. května 2012
v 19 hodin v divadelním sále
ve Světlé nad Sázavou

Divadelní představení

Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti pro ženy – herečky.
Text nizozemského autora takovou hrou je. Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Kdy každý z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. Tři ženy rekapitulují po smrti manžela a otce svůj život. To, kam se dostaly a co je čeká. Život je ale velmi zvláštní a najednou se ocitnete tam, kde byste to nejméně čekali. Například v Thajsku…
ČESKÁ PREMIÉRA 4. 4. 2012

Hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová

Předprodej od 25. 4. v TIC, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz.
Vstupné: 310, 360, 370 a 380 Kč.