Čtenář roku

Ve čtvrtek 8. března proběhlo již druhým rokem předávání ocenění „Čtenář roku“ naší knihovny. V roce 2012 se v knihovnách oceňovali naši nejvěrnější čtenáři – tj. čtenáři, kteří jsou nejdéle v evidenci knihoven! U nás byla vyhodnocena paní Hana Knoblochová, která je naší dlouholetou a pravidelnou čtenářkou již více než 30 let. Paní Knoblochová převzala ocenění z rukou místostarostky Ing. Lenky Arnotové a ředitelky KyTICe Mgr. Jany Kupčíkové. Mezi gratulanty nechyběly ani zaměstnankyně knihovny. Paní Knoblochová přinesla s sebou i staré fotografie mapující historii ochotnických divadelníků ve Světlé nad Sázavou, neboť se dlouho zapojovala do celé řady kulturních aktivit v našem regionu. Naší čtenářce přejeme pevné zdraví a doufáme, že i nadále bude pravidelně vyhledávat služby knihovny.