Co nového chystá knihovna

Vánoční svátky se přehouply a v novém roce bychom vás rádi seznámili s nabídkou akcí, které jsme připravili. Jako první jsme se zaměřili na téma, které bychom si měli stále připomínat – holocaust. Beseda je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Březen je tradičně spojován s propagací čtenářství. Připravili jsme nejen pravidelné školní besedy, ale pro veřejnost i výtvarné dílny. Budeme se věnovat výrobě košíků z novinového papíru. Symbolickou tečkou za březnem bude již tradiční  akce na podporu dětského čtenářství „Noc s Andersenem“, kdy naši čtenáři po večeru plném čtení a soutěžení uléhají v  knihovně. O knihovnické nocování je tradičně velký zájem, proto jsme se letos rozhodli o „přespávací“ místa vyhlásit soutěž. Podmínky najdete včas na našich webových stránkách a v dětském oddělení knihovny. V dubnu zavítá do Světlé nad Sázavou spisovatelka paní Irena Fuchsová. Možnost besedovat s tolik oblíbenou autorkou knih pro ženy, nejen o ženách, si jistě nenechá ujít celá řada z vás. V květnu k nám zavítají prvňáčci, aby složili čtenářskou zkoušku a následně byli pasováni na rytíře řádu čtenářského. Samozřejmě budeme také pravidelně dokupovat nové knižní tituly, aby si naši čtenáři přišli na své. O všech akcích vás budeme pravidelně informovat. Nashledanou v naší knihovně se těší kolektiv pracovnic MěK.