Besedy v domově důchodců

Naše knihovna spolupracuje již několik let se světelským sociálním centrem. Klienti se pravidelně zúčastňují pasování prvňáčků, vyrábějí drobné dárky na mikulášský den a výtvarné práce z ergoterapie zdobí dětské oddělení. Spolupracujeme s paní Lucií Coufalovou na přípravě „Univerzity slunečního věku“. Projekt univerzity je jedinečný, protože spojuje možnost návštěvy přednášek a společenského setkávání. Obdivujeme nadšení posluchačů a ochotu plnit i „domácí úkoly“. V záři jsme přijali opět pozvání do „slunečnicové“ univerzity a společně s panem farářem P. ThLic. Markem Marcelem Šavelem, O. Praem připravili besedu o Polsku. Téma si vybrali sami posluchači, protože říkají, že často ze zdravotních důvodů již nemohou cestovat, tak rádi poznávají nové země alespoň formou přednášek. Uspořádali jsme si výlet do Wroclawy, nahlédli do literatury a na závěr čekala na studenty ochutnávka tradiční polské polévky. Již se těšíme na slavnostní prosincovou besedu, protože na nás bude čekat vyzdobená jídelna provoněná vánočním cukrovím a svátečně naladění posluchači.