Příjem příspěvků do Kulturního kalendáře KyTICe

Pořadatelům nabízíme zveřejnění jejich kulturních, společenských nebo sportovních akcí v kalendáři ZDARMA za podmínek, že se konají ve Světlé n. S. nebo v obcích v blízkém okolí a jsou přístupné veřejnosti. Příspěvky lze zaslat
na e-mailové adresy: horni@svetlans.cz nebo kytice@svetlans.cz, případně přinést nebo zaslat na adresu KZ KyTICe (naleznete v úvodu kalendáře).

Uzávěrka na období leden-duben 2012 je 27. listopadu 2011.