Za třinácti turistickými známkami

Pro sběratele turistických známek jsme připravili cyklovýlet, při jehož absolvování mohou získat třináct přírůstků do své sbírky:
Světlou n. S. – Vilémovice – Ledeč n. S. – Kouty (melechovská tvrz) – Kaliště – Humpolec – Orlík – Orlovskou myslivnu – Lipnici – Pohleď

Turistickou známku Město Světlá nad Sázavou (No. 782) zakoupíte v Infocentru na náměstí Trčků z Lípy 16 nebo v cukrárně – občerstvení Zdenka Vopěnková.
Turistickou známku Středověké podzemí Světlá nad Sázavou (No. 2160) zakoupíte v Infocentru na náměstí Trčků z Lípy 16.
Turistickou známku Zámek Světlá na Sázavou (No. 2105) turistickou známku můžete zakoupit v Infocentru na náměstí Trčků z Lípy 16 nebo v pokladně zámku.

Z náměstí Trčků z Lípy vyjedete po silnici č. 150 směrem na Ledeč nad Sázavou. Ve Vilémovicích naleznete malý zámek obklopený zahradou, v níž roste starý tis červený, jehož stáří se odhaduje na 1500–2000 let.

Na návsi v hospůdce U čerta koupíte turistickou známku Foglarova Sluneční zátoka (No. 595).

Ke Sluneční zátoce musíte vyjet směrem na Ledeč n. S., ale ještě v obci, odbočíte doleva a po asfaltové silničce se žlutou turistickou značkou sjedete k železniční zastávce. Převedete kolo po lávce na druhý břeh Sázavy a po pár desítkách metrů po proudu přijdete na louku, kde známý spisovatel Jaroslav Foglar v letech 1925 až 1945 tábořil se svým skautským oddílem Pražská dvojka. V roce 1997 zde byl u příležitosti Foglarových 90. narozenin odhalen kamenný památník. Vrátíte se do Vilémovic a budete pokračovat do Ledče n. S. V hradě stojícím na skalnatém ostrohu se nachází muzeum, na levém břehu řeky stojí goticko-renesanční kostel sv. Petra a Pavla, jehož zvláštností je renesanční klenba s žebrovím z pálené hlíny, které imituje síťovou gotickou klenbu.

Turistickou známku Město Ledeč nad Sázavou (No. 126) zakoupíte v infocentru na náměstí.

Z Ledče n. S. pojedete přes obec Bojiště do Koutů. Na konci vsi se dáte doleva na cestu, která vás mezi poli dovede na okraj lesa, kde se nacházejí zbytky melechovské tvrze. Dochovala se střední věžovitá část paláce, kolem zdi jsou dosud patrné příkopy a severně od tvrze vyschlý rybník, z něhož bývala kdysi přiváděna voda do příkopu. Od tvrze se vrátíte stejnou cestou do obce Kouty a budete pokračovat k rybníku Homole, kde vznikla rekreační oblast s množstvím chat a dvěma hotely.

Turistickou známku Tvrz Melechov (No. 541) koupíte v hotelu Luna.

Dál pojedete do Rejčkova, kde odbočíte doprava a přes osadu V Horách přijedete do obce Kaliště, rodiště hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera.

Turistickou známku Kaliště (No. 598) zakoupíte na obecním úřadě nebo v prodejně smíšeného zboží.

Přes Horní Rápotice budete pokračovat v cestě do Humpolce.

Turistickou známku Město Humpolec (No. 456) zakoupíte v Muzeu Aleše Hrdličky nebo v Městském kulturním a informačním centru na Havlíčkově náměstí.
Turistickou známku Pivovar Bernard (No. 1341) zakoupíte v podnikové prodejně pivovaru.

Z Humpolce vyjdete po silnici směrem na Havlíčkův Brod a v místní části Rozkoš odbočíte po žluté turistické značce na zříceninu Orlík.

Pokud jste si turistickou známku Orlík u Humpolce (No. 450) nekoupili v humpoleckém infocentru, můžete tak v letních měsících učinit v pokladně na hradě.

Vrátíte se na Rozkoš a budete pokračovat po silnici na Havlíčkův Brod. V obci Skála odbočíte doleva a přes Leštinu a Čejov přijedete na okraj Kejžlice. Odbočíte vpravo na polní cestu, která vás přivede k Orlovské myslivně. Při příležitosti 120. výročí narození zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka zde byla v roce 1996 odhalena jeho pamětní deska.

Vrátíte se stejnou cestou do Kejžlic a v hostinci Duo zakoupíte turistickou známku Orlovská myslivna (No. 594).

Budete pokračovat po silnici směrem na Světlou n. S., ale na křižovatce u rybníka Kamenná trouba odbočíte doprava a Posázavská cyklotrasa č. 19 vás dovede do Lipnice n. S. Kromě gotického hradu se zde nachází Památník Jaroslava Haška, jeho socha od Josefa Malejovského a na hřbitově hrob Jaroslava Haška.

Turistickou známku Hrad Lipnice (No. 229) zakoupíte v pokladně na hradě.

Posázavská trasa vás dovede do Broumovy Lhoty, odkud budete pokračovat po žluté turistické značce kolem rybníku Ředkovce do Dobré n. S., po lávce přes Sázavu a lesem do Pohledě.

Turistickou známku Michalův statek (No. 276) zakoupíte ve skanzenu. Z Pohledě budete pokračovat přes Příseku do Světlé n. S.

Vaši sbírku obohatilo deset nových turistických známek. Gratulujeme!

Podrobnosti a další tipy naleznete v brožurce Tucet výletů s kolem kolem Světlé nad Sázavou, kterou si můžete zakoupit v Infocentru ve Světlé nad Sázavou.