Ke studánce do Nezdína

Z náměstí Trčků z Lípy pojedete Láneckou ulicí až na její konec na křižovatce tvaru T, kde odbočíte vpravo směrem na Opatovice. Minete hájovnu Lány stojící na břehu rybníka a pokračujete přes vsi Opatovice a Vlkanov na křižovatku s hlavní silnicí. Odbočíte doleva a zhruba po 1,5 kilometru odbočíte znovu vlevo do obce Horní Nezdín. Před vsí odbočíte vpravo a kolem obory s daňky se dostanete ke studánce s kaplí. Každoročně, s výjimkou let budování socialismu, sem chodívala procesí z širokého okolí. Po roce 1989 byly poutě a mše svaté obnoveny – konají se vždy koncem května.
Stejnou cestou se vrátíte k hlavní silnici a přes Hradec přijedete do Ledče nad Sázavou. K návštěvě přímo vybízí hrad, který se vypíná na skalnatém ostrohu na pravém břehu Sázavy. Je zde muzeum s exponáty týkajícími se historie města a řemesel. Na levém břehu řeky stojí goticko-renesanční kostel sv. Petra a Pavla. Jeho zvláštností je renesanční klenba s žebrovím z pálené hlíny, které imituje síťovou gotickou klenbu. Tato práce ledečských hrnčířů je evropským unikátem.
Přes obec Ostrov budete pokračovat do Vilémovic, kde si můžete udělat další zastávku. Jednak je zde přímo na návsi útulná hospůdka U čerta jako stvořená pro občerstvení cykloturistů (posedět lze i venku), jednak je zde menší zámek obklopený zahradou, v níž roste přísně chráněný tis červený. Má výšku 13 metrů a právě tolik měří i průměr jeho koruny, obvod kmene je 310 cm a stáří stromu se odhaduje na 1500 až 2000 let.
Při cestě kolem samoty Pavlíkov uvidíte vpravo při silnici několik statných exemplářů dubu letního, které byly prohlášeny za chráněné přírodní výtvory. Přes Leštinku a Mrzkovice přijedete do Dolní Březinky. Vlevo za hospodou je vojenský hřbitov z doby napoleonských válek, kde jsou pohřbeni vojáci, kteří zemřeli na tyfus ve vojenské nemocnici, zřízené ve světelském zámku v letech 1809-1814. Od roku 1841 zde stojí žulový obelisk s nápisem v češtině a němčině, na jaře roku 1995 byl hřbitov prohlášen za kulturní památku. Silnicí vedoucí po pravém břehu Sázavy se vrátíme do Světlé nad Sázavou.

Podrobnosti a další tipy naleznete v brožurce Tucet výletů s kolem kolem Světlé nad Sázavou, kterou si můžete zakoupit v Infocentru.

Foto: KyTICe