K březové aleji u Kysibelského dvoru

Z náměstí Trčků z Lípy vyjedete Nádražní ulicí směrem k nádraží ČD. Před ním odbočíte doleva, přejedete železniční přejezd a pokračujete vzhůru do kopce. Projedete Josefodolem, který je dnes místní částí Světlé n. S., a obcemi Kunemil a Bačkov. Na křižovatce u Dolního mlýna odbočíte doleva a hned vzápětí doprava. Přijedete k silnici Habry – Leština a před sebou již uvidíte Kysibelský dvůr a za ním březovou alej. Po obou stranách provází cestu mezi poli k lesu v délce jednoho kilometru a tvoří ji 177 bříz bělokorých. Stromy jsou vysoké od 18 do 23 metrů, s průměry kmenů 40 až 70 cm. Alej byla vyhlášena chráněnou přírodní památkou, důvodem její ochrany je uchování nelesní zeleně s vysokou biologickou a krajinářskou hodnotou.
Z aleje se vrátíte ke Kysibelskému dvoru, odbočíte doprava a přes obec Štěpánov přijedete k zemědělským budovám na okraji Leštiny. Odbočíte doleva a mírným stoupáním se dostanete do Sázavky. Až do 14. června 1964 obec užívala názvu Smrdov. Ve 14. století to bývalo městečko s hradem, které od pánů z Lichtenburka získal výměnou za jiné vesnice vilémovský klášter. Po jeho zániku v roce 1421 byl zřejmě vypálen i smrdovský hrad. Pokud jde stáří kostela sv. Jana Křtitele, historické záznamy se rozcházejí. Některé uvádějí, že je z druhé poloviny 13. století, v obecní kronice je zapsáno, že se poprvé připomíná v roce 1352. Po požáru v roce 1862 doznal značných stavebních úprav a ztratil na zajímavosti. Při rekonstrukci vnitřních omítek koncem 20. století bylo odkryto krásné gotické okno ze zachovalých lomených oblouků. Kamenná kružba velmi dobře řemeslně provedená z jednoho kusu kamene skutečně přizdobila východní část kostela za hlavním oltářem. Zrestaurované okno bylo zaskleno způsobem odpovídajícím době vzniku – vitráží s režným sklem.
U kostela odbočíte vpravo dolů a sjedete k železničnímu přejezdu a za ním budete zatáčkami prudce stoupat do kopce. V Ovesné Lhotě na návsi odbočíte doleva, projedete Druhanovem a do Světlé n. S. už je to stále s kopce.

Další tipy naleznete v brožurce Tucet výletů s kolem kolem Světlé nad Sázavou, kterou si můžete zakoupit v Infocentru.

Foto: KyTICe